Tuesday, 21 May 2024. 3:48
Click for Zadar, Croatia Forecast
Facebook page
Site map

Lokace

Pag je s břechem vázán na dva spusoby: mostem a trajektem.

Gdo spěchá může viužít MOST - nachází se na jížní straně a nabizí možnost návázání s dálnící Zagreb -Split.

ostrov Pag

Gdo si přeje heskou a krátkou jízdu mořem zvolí TRAJEKT - přistav se nachází na severní straně s trajektím spojeným na relací Prizna (břech) - Žigljen (ostrov).

Vzdálenost Pagu od:
Zadru - 49 km
Zahřebu - 270 km (dálnice), 250 km (trajekt)
Rijeky - 170 km

Ljubljany - 280 km (Rijeka - trajekt), 400 km (dálnice)
Mnichova - 788 km
Vídně - 580 km
Graze - 400 km
Pařiže - 1500 km
Milána - 620 km
Triestu - 220 km
Prahy - 900 km
Waršavy - 1250 km
Bratislavy - 650 km
Budapešti - 560 km